Statusuri despre viață în engleză traduse


Quotes about life

1) The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters. ( Cel mai important lucru este acela de a te bucura de viață – să fii fericit – este tot ceea ce contează )

2) Life is really simple, but we insist on making it complicated. ( Viața este simplă, dar noi insistăm să o complicăm )

3) Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ( Viața nu înseamnă să te găsești pe tine însuți. Viața înseamnă să te creezi pe tine însuți )

4) We do not remember days, we remember moments. ( Noi nu ne amintim zilele, ne amintim momentele )

5) Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. ( Viața este un vis pentru cel deștept, un joc pentru cel prost, o comedie pentru cel bogat, o tragedie pentru cel sărac )

6) If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person. ( Dacă trăiești destul de mult,vei face greșeli. Dar dacă vei învăța din ele, vei fi o persoană mai bună )
7) The good life is one inspired by love and guided by knowledge. ( O viață mai bună este cea inspirată de dragoste și ghidată de cunoștințe. )

8) Life is a song – sing it. Life is a game – play it. Life is a challenge – meet it. Life is a dream – realize it. Life is a sacrifice – offer it. Life is love – enjoy it. ( Viața este un cântec – cântă-l. Viața este un joc – joacăl. Viața este o provocare – fă-o. Viața este un vis – realizează-l. Viața este un sacrificiu – ofer-o. Viața este iubire – bucură-te de ea. )

9) The purpose of our lives is to be happy. ( Scopul vieții noastre este acela de a fi fericiți . )
10) My life is my message. ( Viața mea este mesajul meu. )

11) Life isn’t a matter of milestones, but of moments. ( Viața nu este o chestiune de repere, dar de momente. )

12) Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them. ( Scopul nostru prim în această viață este de a-i ajuta pe alții. Și dacă nu îi poți ajuta, cel puțin nu le face rău. )

13) You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life. (Ai dușmani? Bine. Asta înseamnă că te-ai ridicat în picioare pentru ceva, cândva în viața ta. )

14) Our life always expresses the result of our dominant thoughts. ( Viața noastră exprimă întotdeauna rezultatul gândurilor noastre dominante. )

15) I have a simple philosophy: Fill what’s empty. Empty what’s full. ( Am o filozofie simplă: Completați ce e gol. Goliți ce e plin. )

16) Growth is the only evidence of life. ( Creșterea este singura dovadă a vieții. )
17) There are three constants in life… change, choice and principles. ( Există trei constante în viață … schimbare, alegere și principii. )

18) If you love life, don’t waste time. ( Daca vă place viața, nu pierdeți timpul )
19) Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it. ( Viața este o oglindă și va reflecta înapoi la gânditorul ce crede în ea. )

20) Kindness, I’ve discovered, is everything in life. ( Bunătatea pe care am descoperit-o, este totul în viață. )

21) It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family. ( Este vorba despre calitatea vieții și de a găsi un echilibru fericit între locul de muncă și prieteni și familia. )

22) The only disability in life is a bad attitude. ( Singurul handicap în viață este o atitudine proastă. )

23) The story of life is quicker than the blink of an eye, the story of love is hello, goodbye. ( Povestea de viață este mai rapidă decât o clipire din ochi, povestea de dragoste este salut, la revedere. )

24) The art of living is more like wrestling than dancing. ( Arta de a trăi este mai mult ca wrestlingul decât dansul. )

25) It is often said that before you die your life passes before your eyes. It is in fact true. It’s called living. ( Se spune adesea că înainte de a muri viața trece prin fața ochilor tăi. Acesta este, de fapt adevărat. Se numește viață. )

26) Life is what we make it, always has been, always will be. (Viața este cum ne-o facem, întotdeauna a fost, întotdeauna va fi. )

27) That it will never come again is what makes life sweet. ( Că niciodată nu va veni din nou este ceea ce face viața dulce. )

28) When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I am always tempted to ask, ‘Compared to what? ( Când aud pe cineva “Viața este grea,” eu sunt mereu tentat să întreb, “Comparativ cu ce?” )

29) To me, if life boils down to one thing, it’s movement. To live is to keep moving. ( Pentru mine, în cazul în care viața se reduce la un singur lucru, acela e mișcare. Pentru a trăi trebuie să te menții în mișcare. )

30) No man is a failure who is enjoying life. ( Nici un om care se bucură de viață nu este un eșec. )

Similar Posts:

3 Comments

Leave a Reply