19 Mai

Toate eforturile făcute pentru a cultiva prietenia sunt direcționate, în egală măsură, și împotriva războiului. Rețelele globale de prietenie sunt o puternică forță împotriva urii și a discriminării. STUART și LINDA MACRFARLANE

Similar Posts:

%d bloggers like this: