Un tip cu adevărat moral

Un tip cu adevărat moral este sub raport etic mai exigent față de sine insuși decât față de alții – Lucian Blaga

In raport cu calitățile fizice ale oricărui om, mai mult sau mai puțin vizibile, moralitatea joacă rolul cel mai de bază al fiecărui individ.

Aș putea afirma, in cazul de față, că un ideal al fiecărei persoane pe acest pământ sacru ar fi dezvoltarea aceasta pe plan moral , care atingând un punct destul de inalt deschide o mulțime de uși unde altădată erau doar ziduri.

Un om cu o desăvârșită voință intotdeauna va căuta cu desăvârșire să se autodepășească. O persoană cu un caracter special , plin de dorința de a excela pe plan profesional, intelectual niciodată nu va găsi scuze.

“Suntem oameni și mai greșim” – răsună la orice colț al lumii. In secolul 21 această afirmație a început să fie folosită de majoritatea persoanelor ce alcătuiesc această omenire. Această frază nu mai are adevăruri pure ci este luată mai degrabă ca o scuză și niciodată acest fapt nu ne va ajuta la o dezvoltare elementară a acestei laturi a vieții.

Exigența față de sine este din ce în ce mai nerăspândită în jurul tinerilor din ziua de azi, fapt ce ajută la o irealizare a unui ideal.

Omul conștient de adevărata sa capacitate intelectuală va căuta să se definească în primul rând din punct de vedere social, să caute să cunoască tainele acestei lumi dincolo de orice limită a normalității. Va ințelege lucrurile mai clar decât cei ce n-au fost atât de exigenți cu ei insiși.

Din păcate, concluzionând o imagine acestei lumi prezente , moralitatea este incetul cu incetul scoasă din schema acestui „ joc al vieții” , dând frâu liber unei non-rațiuni omenești adoptând cu ușurință o rațiune animalică bazată pe instincte care uneori sunt irevocabile.

Un stil de viață ireproșabil , o reputație nepătată nu vor fi atinse niciodată fără exigența de sine sau fără această moralitate. Autorul, Lucian Blaga conferă astfel posibilitatea cititorilor să facă prezentă dorința de a întrezări fiecare dintre noi această moralitate.

Concluzionând astfel spunem că Lucian Blaga este un incurabil moralist, deoarece a reușit o sclipire a eului său liric să ne prezinte nouă intr-un mod concret realitatea omului cu adevărat moralist.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top