Scrisoare de recomandare pentru elevi de liceu. Cu exemple

În procesul de admitere la facultate, o scrisoare de recomandare poate fi un element crucial care să susțină candidatura unui elev de liceu. Această scrisoare oferă o perspectivă personală și profesională asupra abilităților, angajamentului și caracterului elevului, iar profesorii, dirigintele și alți membri ai personalului școlar pot juca un rol esențial în crearea acestui document. În continuare, vom explora subpunctele esențiale legate de scrisorile de recomandare pentru elevi.

1. Scrisoare de recomandare pentru facultate:

În acest context, o scrisoare de recomandare pentru facultate trebuie să evidențieze realizările academice, implicarea în activități extracurriculare și trăsăturile de caracter ale elevului. Este important ca profesorul care redactează această scrisoare să ofere detalii specifice și să facă legătura între aptitudinile elevului și programul academic pentru care aplică.

Subsemnatul/a [Numele Profesorului], [Titlul Academic și Disciplina]

Data: [Data]

Către Comisia de Admitere,

Este cu mare plăcere și încredere că îmi exprim susținerea pentru [Numele Elevului], unul dintre cei mai remarcabili elevi pe care i-am avut onoarea să-i predau în calitate de profesor la [Numele Școlii] în ultimii [numărul] ani.

[Numele Elevului] a fost nu doar un student excepțional, ci și o prezență notabilă în cadrul comunității școlare. În calitate de elev al meu în [Numele Materiei sau Cursului], [Numele Elevului] a demonstrat o capacitate remarcabilă de a asimila și aplica concepte complexe. Abilitățile sale analitice și gândirea critică s-au remarcat în mod constant în proiectele și evaluările pe care le-a realizat.

Mai mult decât rezultatele academice remarcabile, [Numele Elevului] se evidențiază și prin angajamentul său profund în activitățile extracurriculare. A fost un lider activ în [Numele Clubului sau Activității], contribuind semnificativ la succesul și prestigiul acestuia. Implicarea sa în proiecte sociale și evenimente comunitare dovedește angajamentul său față de serviciul comunitar și dezvoltarea personală.

Cel mai important, [Numele Elevului] este o persoană cu caracter exemplar. Am avut privilegiul să observ o maturitate și o responsabilitate rar întâlnite la elevii de liceu. Este respectat de colegi și profesori deopotrivă pentru etica sa de muncă, integritatea sa și abilitățile sale de comunicare.

În lumina calităților sale remarcabile, nu am nicio îndoială că [Numele Elevului] este pregătit să facă față cu succes rigorilor academice și să aducă o contribuție semnificativă la comunitatea universitară. Recomand cu încredere admiterea sa la [Numele Facultății sau Universității] și sunt convins că va aduce un aport valoros în cadrul academic și extracurricular al instituției.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru considerarea candidaturii lui [Numele Elevului]. Pentru orice informații suplimentare, vă stau la dispoziție.

Cu considerație,

[Numele Profesorului] [Titlul Academic și Disciplina] [Numele Școlii]

2. Profesor:  Scrisoare de recomandare pentru elev:

Profesorul care redactează scrisoarea de recomandare pentru un elev trebuie să aibă cunoștințe profunde despre performanțele academice și comportamentul acestuia. Este esențial să includă exemple concrete și să-și exprime convingerea că elevul are potențialul necesar pentru a reuși la nivel universitar.

3. Scrisoare de recomandare Model Word:

Un model de scrisoare de recomandare în format Word poate fi de ajutor pentru cei care doresc să înceapă redactarea acestui document. Un astfel de model ar trebui să includă secțiuni pentru informații despre elev, relația cu persoana care recomandă și aspectele academice și extracurriculare.

Descarcă scrisoare de recomandare Model Word

4. Model Scrisoare de Recomandare de la un Profesor:

Această scrisoare ar trebui să conțină o introducere în care se prezintă profesorul, o descriere a relației cu elevul și apoi detalii despre performanțele academice, creativitatea, implicarea în comunitate și orice alte aspecte notabile.

5. Model scrisoare de recomandare pentru student:

Pentru elevii de liceu care solicită recomandări de la profesori sau mentori, o astfel de scrisoare trebuie să se concentreze pe abilitățile academice, maturitatea și potențialul de a excela în mediul universitar.

Exemplu de scrisoare :

[Adresa Universității/Facultății] [Data]

Către Comisia de Admitere,

Este cu deosebită plăcere și încredere că îmi exprim susținerea pentru [Numele Studentului], unul dintre cei mai remarcabili și dedicați studenți pe care i-am avut în calitate de profesor în ultimii ani.

[Numele Studentului] s-a distins în mod semnificativ în cadrul cursului meu de [Numele Cursului], demonstrând nu doar o înțelegere profundă a conținutului academic, ci și o pasiune remarcabilă pentru explorarea subiectului. Abilitățile sale analitice, creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme complexe sunt remarcabile și indică un angajament puternic față de învățare și dezvoltare academică.

Un aspect notabil al personalității lui [Numele Studentului] este implicarea activă în proiecte extracurriculare și activități de voluntariat. A fost un membru dedicat al [Numele Clubului sau Organizației], contribuind la inițiativele noastre comune și aducând o perspectivă valoroasă la discuțiile academice și proiectele de grup.

[Numele Studentului] nu doar că demonstrează calități academice excepționale, ci și o maturitate și o etică profesională remarcabile. Este respectat de către colegi pentru atitudinea sa pozitivă și colaborativă, iar capacitatea sa de a lucra în echipă și de a comunica eficient îl fac un coleg valoros și un lider în devenire.

Prin prezenta, recomand cu încredere admiterea lui [Numele Studentului] la programul [Numele Programului] la [Numele Universității/Facultății]. Sunt ferm convins că el va aduce nu doar contribuții academice semnificative, dar și o energie pozitivă și un spirit de colaborare în cadrul comunității universitare.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru considerarea candidaturii lui [Numele Studentului]. Pentru orice informații suplimentare sau recomandări, vă rog să nu ezitați să mă contactați.

Cu considerație,

[Numele Profesorului] [Titlul Academic și Disciplina] [Numele Universității/Facultății]

6. Diriginte: Model scrisoare de recomandare pentru elev:

Dirigintele are o perspectivă unică asupra evoluției unui elev de-a lungul anilor de liceu. În scrisoarea de recomandare, dirigintele ar trebui să sublinieze aspecte precum responsabilitatea, implicarea în activități școlare și aptitudinile de leadership ale elevului.

Exemplu scrisoare de recomandare:

[Adresa Liceului] [Data]

Către Comisia de Admitere,

Este cu bucurie și încredere că îmi exprim susținerea pentru [Numele Elevului], un elev remarcabil și dedicat al clasei mele. În calitate de diriginte al său, am avut privilegiul de a observa evoluția sa în timp și de a-l ghida în parcursul său școlar.

[Numele Elevului] este un elev dedicat și pasionat de învățare. A manifestat un interes deosebit pentru [Domeniul de Studiu sau Materie], evidențiindu-se prin rezultate academice excelente și o dorință constantă de a se autodepăși. În timpul celor [numărul] ani în care am fost diriginte, am observat evoluția sa constantă și abordarea sa meticuloasă față de orice sarcină academică.

Pe lângă excelența academică, [Numele Elevului] se remarcă și prin implicarea activă în viața școlară. A fost un membru activ al [Numele Clubului sau Activității] și a participat cu entuziasm la diverse proiecte și evenimente. Capacitatea sa de a colabora eficient cu colegii și de a își asuma responsabilități suplimentare arată nu doar abilități academice, ci și calități de lider și spirit de echipă.

Maturitatea și comportamentul pozitiv al lui [Numele Elevului] sunt demne de laudă. Este un elev respectat și apreciat de către colegi și cadrele didactice deopotrivă. Abilitățile sale de comunicare, atitudinea pozitivă și angajamentul în a ajuta colegii demonstrează nu doar calități academice, ci și caracter și implicare socială.

Prin prezenta, recomand cu încredere admiterea lui [Numele Elevului] la [Numele Facultății sau Universității]. Sunt convins că va aduce o contribuție valoroasă la comunitatea academică și că va continua să se distingă prin dedicare și pasiune pentru învățare.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru considerarea candidaturii lui [Numele Elevului]. Pentru orice informații suplimentare sau clarificări, vă rog să nu ezitați să mă contactați.

Cu considerație,

[Numele Dirigintelui] [Titlul Academic și Disciplina] [Liceul]

Scrisorile de recomandare joacă un rol semnificativ în procesul de admitere la facultate, oferind informații esențiale și adăugând o notă personală la dosarul academic al elevului. Este important ca aceste scrisori să fie autentice, specifice și să reflecte cu precizie calitățile individuale ale elevului.

Scroll to Top