Statusuri despre viață

Quotes about life Citate în engleză. Statusuri în engleză. Citate pentru Instagram. Descrieri în engleză.

1) The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters. ( Cel mai important lucru este acela de a te bucura de viață – să fii fericit – este tot ceea ce contează )

2) Life is really simple, but we insist on making it complicated. ( Viața este simplă, dar noi insistăm să o complicăm )

3) Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ( Viața nu înseamnă să te găsești pe tine însuți. Viața înseamnă să te creezi pe tine însuți )

4) We do not remember days, we remember moments. ( Noi nu ne amintim zilele, ne amintim momentele )

5) Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. ( Viața este un vis pentru cel deștept, un joc pentru cel prost, o comedie pentru cel bogat, o tragedie pentru cel sărac )

6) If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person. ( Dacă trăiești destul de mult,vei face greșeli. Dar dacă vei învăța din ele, vei fi o persoană mai bună )

7) The good life is one inspired by love and guided by knowledge. ( O viață mai bună este cea inspirată de dragoste și ghidată de cunoștințe. )

8) Life is a song – sing it. Life is a game – play it. Life is a challenge – meet it. Life is a dream – realize it. Life is a sacrifice – offer it. Life is love – enjoy it. ( Viața este un cântec – cântă-l. Viața este un joc – joacăl. Viața este o provocare – fă-o. Viața este un vis – realizează-l. Viața este un sacrificiu – ofer-o. Viața este iubire – bucură-te de ea. )

9) The purpose of our lives is to be happy. ( Scopul vieții noastre este acela de a fi fericiți . )
10) My life is my message. ( Viața mea este mesajul meu. )

11) Life isn’t a matter of milestones, but of moments. ( Viața nu este o chestiune de repere, dar de momente. )

12) Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them. ( Scopul nostru prim în această viață este de a-i ajuta pe alții. Și dacă nu îi poți ajuta, cel puțin nu le face rău. )

13) You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life. (Ai dușmani? Bine. Asta înseamnă că te-ai ridicat în picioare pentru ceva, cândva în viața ta. )

14) Our life always expresses the result of our dominant thoughts. ( Viața noastră exprimă întotdeauna rezultatul gândurilor noastre dominante. )

15) I have a simple philosophy: Fill what’s empty. Empty what’s full. ( Am o filozofie simplă: Completați ce e gol. Goliți ce e plin. )

16) Growth is the only evidence of life. ( Creșterea este singura dovadă a vieții. )
17) There are three constants in life… change, choice and principles. ( Există trei constante în viață … schimbare, alegere și principii. )

18) If you love life, don’t waste time. ( Daca vă place viața, nu pierdeți timpul )
19) Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it. ( Viața este o oglindă și va reflecta înapoi la gânditorul ce crede în ea. )

20) Kindness, I’ve discovered, is everything in life. ( Bunătatea pe care am descoperit-o, este totul în viață. )

21) It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family. ( Este vorba despre calitatea vieții și de a găsi un echilibru fericit între locul de muncă și prieteni și familia. )

22) The only disability in life is a bad attitude. ( Singurul handicap în viață este o atitudine proastă. )

23) The story of life is quicker than the blink of an eye, the story of love is hello, goodbye. ( Povestea de viață este mai rapidă decât o clipire din ochi, povestea de dragoste este salut, la revedere. )

24) The art of living is more like wrestling than dancing. ( Arta de a trăi este mai mult ca wrestlingul decât dansul. )

25) It is often said that before you die your life passes before your eyes. It is in fact true. It’s called living. ( Se spune adesea că înainte de a muri viața trece prin fața ochilor tăi. Acesta este, de fapt adevărat. Se numește viață. )

26) Life is what we make it, always has been, always will be. (Viața este cum ne-o facem, întotdeauna a fost, întotdeauna va fi. )

27) That it will never come again is what makes life sweet. ( Că niciodată nu va veni din nou este ceea ce face viața dulce. )

28) When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I am always tempted to ask, ‘Compared to what? ( Când aud pe cineva “Viața este grea,” eu sunt mereu tentat să întreb, “Comparativ cu ce?” )

29) To me, if life boils down to one thing, it’s movement. To live is to keep moving. ( Pentru mine, în cazul în care viața se reduce la un singur lucru, acela e mișcare. Pentru a trăi trebuie să te menții în mișcare. )

30) No man is a failure who is enjoying life. ( Nici un om care se bucură de viață nu este un eșec. )

31) I won’t cry anymore. if you leave. I’ll forget everything. I won’t speak to you ever again ( Nu voi mai plânge… dacă pleci. Voi uita totul.nu voi mai vorbi cu tine niciodată)

32) Dream as if you live forever and live as if you die today ( Visează ca si cum ai trai pentru totdeauna și trăiește ca și cum ai muri azi )

33) Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow ( Învață din ieri, trăiește pentru azi, spera pentru maine)

34) Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there! ( Prietenii buni sunt ca stelele.nu ii vezi întotdeauna dar știi ca mereu sunt acolo.)

35) I miss you, i miss you smile hapyy, i miss my angel ( Îmi e dor de tine, îmi este dor de zâmbetul tău fericit, îmi este dor de îngerul meu! )

36) A bad workman always blames his tools (Un muncitor prost da întotdeauna vina pe unelte)

37) For every 60 seconds. you stay angry, you lose a minute of the beautiful life that nobody can give you back… so you learn to be happy and smile. ( Pentru fiecare 60 de secunde. În care stai supărat, pierzi un minut din viata frumoasa pe care nimeni nu ți-o poate da înapoi… asa ca învață și tu sa fii fericit și sa zâmbești! )

38) The world is painted in black and white ( Lumea e pictata în negru și alb )

39) We have to look for the facts, not words ( Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe );

40) Don’t be sad, don’t be blue.Frankenstein was ugly too ( Nu fi trist, nu fi supărat, și Frankentein era urat);

50). He who laughs last, laughs best! But he who laughs first, sees the point ( Cel care rade la urma, rade mai bine! Dar cel care rade primul, înțelege poanta);

51) To be or not to be, this is the question ( A fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea );

52) A bad workman always blames his tools (Un muncitor prost dă întotdeauna vina pe unelte)

53) A bird in the hand is worth two in the bush (O pasăre în mana face mai mult decât doua pasări din tufiș);

54) A faithful friend is hard to find; remember man and keep in mind (Un prieten adevarat este greu de găsit; sa ții minte asta)

55) A friend in need it’s a friend indeed (Prietenul la nevoie se cunoaște);

56) A smile doesn’t cost anything (Un zâmbet nu costa nimic);

57) Always imitate the behavior of the winners when you lose ( Întotdeauna imita comportamentul învingătorilor atunci când pierzi);

3 thoughts on “Statusuri despre viață”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top