7 Septembrie

Fanteziile sunt mai mult decât simple alternative pentro o realitate neplăcută; sunt asemenea unor repetiții, unor planuri bine puse la punct. Tot ce înfăptuim în realitate pornește din imaginație. BARBARA GRIZZUTI HARRISON, 1941-2002