Statusuri de dragoste în engleză

Citate în engleză. Statusuri în engleză. Citate pentru Instagram – Loveisaname

1) Love is sweet when it’s new,love is sweeter when it’s true,
but sweetest, when the one loving is you.
( Iubirea este dulce atunci când este nouă ,iubirea este mai dulce atunci când este adevărată ,dar este si mai dulce atunci când cel iubit ești tu. )

2) Falling in love with you again and again is my only wish. Staying in love with you forever is my only hope
( Să mă îndrăgostesc de tine din nou și din nou este singura mea dorință. Să fiu împreună cu tine pentru totdeauna este singura mea speranță )

3) To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.
( Să fiu prietenul tău a fost tot ce mi-am dorit vreodată, să fiu iubitul tău a fost tot ce am visat )

4) In your eyes I see stars., in your smile I see sky… you are my angel ever… , i will stop loving you never!
( În ochii tăi văd stelele .., in zâmbetul tau vad cerul …ești îngerul meu , voi înceta să te iubesc niciodată ! )

5) My love for you is a journey, starting at forever and ending at never.
( Dragostea mea pentru tine este o călătorie , începând de la totdeauna și se termină la niciodata )

6) You are my dictionary because you add meaning in my life.
( Tu ești dicționarul meu pentru că ai adus sens în viața mea )

7) If kisses were stars, I’d give you the sky.
If love was water, I’d give you the sea.
And be with you for all eternity.
( Dacă sărutările ar fi stele ți-aș da cerul, Dacă iubirea ar fi apă ți-aș da marea. și aș fi cu tine pentru totdeauna )

8) Falling in love with you is the second best thing in the world, because finding you was the first.
( Să mă îndrăgostesc de tine este al doilea cel mai bun lucru din lume , pentru că atunci când te-am găsit a fost a fost primul cel mai bun lucru din lume. )

9) So many miles away and you’re still right here – in my heart.
( Deci, multe mile distanță și tu ești încă aici – în inima mea )

10) If you ever ask me how many times you’ve crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left
( Dacă mă vei întreba vreodată de câte ori mi-ai trecut prin minte ,aș spune o dată . Pentru că ai venit , și nu ai mai plecat niciodată )

11) A dream come true – waking up next to you.
( Un vis devenit realitate – trezirea lângă tine . )

12) You’re special to me in every way. Thank you for being who you are and for letting me be myself.
( Ești special pentru mine în orice fel . Îți mulțumesc pentru că ești cine ești și pentru ca ma lași să fiu eu însumi )

13) I’m thinking of you, that’s all I do, all the time. You’re always the first and the last thing in my heart .
( Mă gândesc la tine , asta e tot ce fac, tot timpul . Ești întotdeauna primul și ultimul lucru în inima mea )

14) You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had .
( Tu ești fiecare motiv, fiecare speranță și fiecare vis pe care l-am avut vreodată )

15) In your smile I see something more beautiful than the stars .
( In zâmbetul tau văd ceva mai frumos decât stelele )

16) I love you because I love you, because it would be impossible not to love you
( Te iubesc pentru că te iubesc , pentru că ar fi imposibil sa nu te iubesc )

17) When I am with you, the only place I want to be is closer .
( Când sunt cu tine , singurul loc in care vreau sa fiu este cat mai aproape )

18) No matter what happens, No matter what you do. No matter what you will do. I will always love you .
( Indiferent ce se întâmplă , indiferent de ceea ce faci . Indiferent de ceea ce vei face . Te voi iubi mereu )

19) There are only two times that I want to be with you, now and forever .
( Există doar două timpuri in care vreau să fiu cu tine , acum și pentru totdeauna )

20) The first time you touched me, I knew I was born to be yours
( Prima dată când m-ai atins, am știut că am fost născuta pentru a fi a ta )

21) Being in love with you makes every day an interesting one
( Fiind în dragoste cu tine face ca fiecare zi sa fie una interesanta )

22) Every time I see you I fall in love all over again
( De fiecare dată când te văd mă îndrăgostesc din nou )

23) May you live as long as you wish and love as long as you live
( Pot să trăiești , atâta timp cât dorești și sa iubești atâta timp cât trăiești )

24) Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.
( Întâlnindu-te a fost soarta , devenind prietenul tău a fost o alegere , îndrăgostindu-mă de tine a fost dincolo de controlul meu.)

25) Absence sharpens love, presence strengthens it.
( Absența ascute dragostea , prezenta întărește . )

26) I need you like a heart needs a beat.
( Am nevoie de tine ca o inima care are nevoie de o bătaie . )

27) True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning.
( Adevărata iubire este rara și e singurul lucru care dă sens vieții )

28) The future for me is already a thing of the past You were my first love and you will be my last ( Viitorul pentru mine este deja un lucru de domeniul trecutului
Ai fost prima mea iubire și vei fi ultima )

29) A first love always occupies a special place
( O prima iubire ocupă întotdeauna un loc special )

30) Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone – we find it with another
( Iubirea este adevăratul nostru destin . Noi nu găsim sensul vieții prin noi înșine numai – o găsim cu altcineva )

31) Love is not about how much you say “i love you” but how much you can prove that it’s true.
( Dragostea nu este despre cât de mult ai spus “Te iubesc “, dar cât de mult poți dovedi că este adevărat . )

32) Everybody knows how to love, but few people know how to stay in love with one person forever.
( Toată lumea știe cum să iubească , dar puțini oameni știu cum să rămână împreuna cu o persoană pentru totdeauna . )

33) Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
( Dragostea este compusa dintr-un singur suflet care locuiește in două corpuri . )

34) Love isn’t complicated, people are.
( Dragostea nu este complicata , oamenii sunt . )

35) You know you’re in love when you see the world in her eyes and her eyes everywhere in the world.
( Știi că ești îndrăgostit atunci când vezi lumea in ochii ei și ochii peste tot în lume. )

36) If I could be with you in my dreams. I would never wake up
( Dacă aș putea fi cu tine în visele mele, nu m-aș mai trezi niciodată )

37) Kiss me, and you may see stars, love me and I will give them to you.
( Sărută-mă, și veți putea vedea stele, iubește-mă și eu ti le voi da. )

38) Nobody can ever take your place .
( Nimeni nu poate lua vreodată locul tau )

39) I miss you, i miss you smile happy, i miss my angel
(Îmi e dor de tine, îmi este dor de zâmbetul tau fericit, îmi este dor de îngerul meu!)

40) Look into my eyes and you’ll find me. Look into my heart and you’ll find you…
( Privește in ochii mei și ma vei găsi. Privește in inima mea și te vei regăsi. )

41) I could conquer the world with just one hand as long as you were holding the other.
( As fi in stare sa cuceresc cu o singura mana lumea întreagă, atât timp cat tu ma ții de cealaltă. )

42) Before I met you I never knew what it was like to smile for no reason.
( Pana sa te întâlnesc nu știam cum e sa zâmbești fără motiv. )

43) To love and be loved is to feel the sun from both sides.
( Să iubești și să fii iubit este ca și cum ai simți soarele din ambele părți. )

44) Every day without you…is like the world without the sun.
( Fiecare zi fără tine … este ca lumea fără soare. )

45) Love is when you don’t want to go to sleep because reality is better than a dream.
( Dragostea este atunci când nu iți dorești sa adormi pentru ca realitatea este mai frumoasa decât visul. )

46) There is only one happiness in life, to love and be loved.
( Există o singură fericire în viață, de a iubi și de a fi iubit. )

47) You call it madness, but I call it love.
( Tu o numești nebunie, dar eu ii spun dragoste. )

48) I love all the ups and downs we go through.
( Iubesc toate suișurile și coborâșurile prin care trecem. )

49) It takes a moment to fall in love,but a lifetime to forget that love.
( Este nevoie de un moment ca sa te îndrăgostești dar o viata sa uiți acea dragoste. )

50) I miss you a lot, but you changed and not for the better.Have fun with your new self.
( Îmi e foarte dor de tine, dar te-ai schimbat și nu in bine. Distrează-te cu noul tu. )

2 thoughts on “Statusuri de dragoste în engleză”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top